Poskytuji individuální
psychoanalýzu 

a psychoanalytickou
psychoterapii 

Tyto služby preferuji formou online sezení, 
ale také osobně v mé ordinaci.

gypsum-copy-ancient-statu222e-venus-de-milo-pastel-tone-artists-pink-blue-background-plaster-sculpture-woman-s-face-art-modern-poster-soft-colors-love-beauty-feminism-1-kopie-2

Psychoanalyticky založená psychoterapie hraje klíčovou roli v oblasti duševního zdraví a lidského rozvoje.


S
polupráce s kvalifikovaným terapeutem umožňuje klientovi prohloubit sebepoznání a porozumět nevědomým procesům a emocionálním vlivům, které se promítají do jeho chování a pocitů.


Intenzivní porozumění sama sebe má pozitivní vliv na schopnost zvládat obtížné životní situace i na celkový osobnostní rozvoj. 


 

Podpora při psychických
obtížích a traumatech

Neurózy

Obsedantně kompulzivní poruchy

Hraniční poruchy osobnosti

Hraniční poruchy chování

Úzkostné poruchy

Deprese

Sexuální zneužívání

Domácí násilí

Šikana ve škole a na pracovišti

ADHD

Různé fobie

Psychická a fyzická traumata

Psychózy (schizofrenie, paranoia,
bipolární poruchy)

5
5
5

Máte zájem o sjednání své první konzultace?

Potřebujete k terapii více informacií?

Ozvěte se nám prostřednictvím
uvedených kontaktů.

 

Mgr. Petr Opletal

Podlesí 20 

793 31  Světlá Hora

tel: +420 602 743 842 

email: info@petropletal.cz